13 Kasım 2013 Çarşamba

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki İnanılmaz Mantık Hatası

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Manevi Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti başlıklı 10. maddesinde ciddi bir sıkıntı var. Maddenin son fıkrası hariç metni:
“Manevi tazminat davalarında ücret
MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.
(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.”
Tarifenin 3. kısmı avukatlık ücretlerinin nisbi olarak hesaplandığı kısım. Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümü ise maktu vekalet ücretlerinin belirlendiği kısım.
Bu durumda bir manevi tazminat davasında iki adet davalının var olduğunu varsayalım. Davacı davalılardan müşterek ve müteselsilen 100.000,00 TL istesin. Davalılardan birini mahkeme 25.000,00 TL ödemeye mahkum etsin, diğeri açısından ise davayı tamamen reddetsin. Bu durumda davacı vekili 3.000,00 TL manevi tazminat ödemeye hükmedilen davalı aleyhine vekalet ücretine hak kazanıyor. Yine 25.000,00 TL ödemeye mahkum edilen davalı da aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca 3.000,00 TL vekalet ücretine hak kazanıyor. Diğer davalı yani hakkındaki dava tamamen reddedilen davalı ise maktu vekalet ücretine hak kazanıyor. Bu durum avukatlar açısından bir adaletsizlik oluşturuyor. Davayı tamamen kazanan avukat, kısmen kazanan avukattan çok daha az bir rakam kazanıyor.
            Pek tabiki bu ücretin aslında müvekil lehine hükmedildiği, avukatın ücretinin müvekkille yapılan sözleşme sonucunda belirlendiği söylenebilirse de bu seferde de adaletsizlik açısından bir değişiklik olmuyor, adaletsizliğin sujesi değişiyor sadece.
            Kanımca bu durumun asıl gerekçesi manevi tazminat davası ıslah edilemeyen bir dava olduğu için talepte bulunanların karşı yan vekalet ücretini düşünmeden rahatça istediği bedeli talep etmesinin sağlanması. Aski takdirde davacı davayı kaybetme ihtimalinde ödemekle karşı karşıya kalacağı avukatlık ücretini düşünerek belki de aklından geçenden daha az bir manevi tazminat talep edecektir.
            Her ne kadar böyle bir gerekçe var olsa da Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin amacı avukatların gelirlerini yükseltmek ve korumaktır. İlgili maddedeki mantığa aykırı durumun bir an evvel giderilmesi gerekmektedir.