2 Temmuz 2013 Salı

Gezi Parkı Yerine Yapılacak Topçu Kışlası Hakkında Mahkeme Kararının Uygulanacağına Ne Kadar Güvenebiliriz

AKP bizi "Torba Yasa"lara alıştırdı. Türk Yasam tarihi buna benzer bir karmaşaya daha önce tanık olmamıştı. Bir torba yasa geliyor ve onlarca yasada değişiklikler yapıyor. Takip etmesi zor. Bu yasalardan biri de 6300 sayılı "Bazı Kanunlar İle Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun". Bu kanunun 10. maddesi ile Bakanlar Kuruluna yargı kararlarını uygulamama yetkisi tanınıyor. Madde metni şöyle:
MADDE 10 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 5 - Tabii afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin özelleştirme kapsam ve programındaki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye olan borçlarının vade farkı alınmaksızın ertelenmesi veya vadelendirilmesi ile özelleştirme uygulamaları sonucunda kuruluşların nihai devir sözleşmelerinin imzalanarak devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasından sonra özelleştirme işlemlerinin bütün sonuçlarıyla birlikte tamamlanmış bulunması, söz konusu kuruluşları devralanlar tarafından üretim, yatırım, modernizasyon, istihdam ve bunlara bağlı her türlü hukuki, ticari ve mali tasarruflarda bulunulması nedeniyle oluşacak fiili imkansızlık karşısında geri dönülemeyecek bir yapının ortaya çıkması halinde yargı kararlarının uygulanmasına yönelik olarak, Bakanlar Kurulu tesis edilecek iş ve işlemler konusunda karar almaya yetkilidir.
Maddenin asıl önemli kısmı dahi başka bir maddenin ardına saklanıyor. İlk cümlede mağduriyet yaşamış çiftçilerden bahsedilip hemen ardından yeni fıkra dahi düzenlemeden asıl amaç yazılıyor.
Yasanın kabul tarihi 26.04.2012. Hemen bu tarihten sonra, 2 ay bile geçmeden Bakanlar Kurulu özelleştirmelere ilişkin 5 adet mahkeme kararının uygulanmayacağı yönünde 2012/3240 sayılı kararı alıyor. Kararın ilgili kısmı aşağıdadır:
"MADDE 1 -(1) Özelleştirme uygulamaları sonucunda nihai devir sözleşmesi imzalanarak devir ve teslim işlemleri tamamlanmış olan özelleştirme işlemleri hakkında verilen yargı kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan fiili imkansızlık nedeniyle;
a) Eti Alüminyum A.Ş.'nin %100 oranındaki hissesinin satış yöntemiyle özelleştirilmesi,
b) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Kuşadası Limanının işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi,
c) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Çeşme Limanının işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi,
ç) SEKA-Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.'ye ait Balıkesir İşletmesinin varlık satışı yöntemiyle özelleştirilmesi,
d) Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin %14,76 oranındaki hissesinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Toptan Satışlar Pazarında satılması,
işlemlerini iptal eden yargı kararlarıyla ilgili olarak geriye ve ileriye yönelik herhangi bir işlem tesis edilmemesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bu yönde yapılmış olan iş ve işlemlerin devam ettirilerek sonuçlandırılması kararlaştırılmıştır."


Tamam, Gezi Parkı olayı ile şimdilik bağdaşmıyor ama kimse bu duruma ilişkin yeni bir yasa çıkarılmayacağını ya da mevcut durumun buna uydurulmayacağını ya da biz Topçu Kışlası yapmıyoruz yol yapıyoruz, onu bunu yapıyoruz denerek mahkeme kararının yok sayılmayacağına emin olamıyor artık.
Yasa ilgili mahkeme kararlarının sonuçları belli olduktan sonra sırf böyle bir karar alabilmek için çıkarılıyor. Anayasaya aykırımı? Evet. Bakanlar Kurulu kararının bu kanuna bile aykırı olduğu tatışılabilir. Yetki aşımı var bence ancak o daha kapsamlı bir hukuki tartışmaya konu olur. Bu yazının kapsamını aşar.


1 yorum:

aubout vita dedi ki...


Do you need personal loan for business ? if you are interested contact this email: xavigeradloanfirm@yahoo.com for your loan transfer. we gives loan at 3% rate.

Am xavi Gerad jude, Aiicco inssurance plc bir temsilcisi.
Size bir kredi ihtiyaci varsa bugün e-posta yoluyla bugün bize ulasin, istediginiz kredi ile size yardimci olabilir:
(xavigeradloanfirm@yahoo.com)
Yilbasi kredileri% 3 faiz orani sadece avelable vardir. Ciddi basvuran, ancak daha fazla bilgi için irtibata geçiniz. Biz renging krediler
sunuyoruz 300,000 sadece US $ Euro ve pound 50,000.000 için.
Biz dahil kredi her türlü teklif

Bireysel krediler:

Isletme Kredileri:

Ögrenci Kredileri:

Insaati krediler:

Ev kredileri:

Is expandsion krediler:

Borç konsolidasyonu kredi:

Biz hizli ve dinamik test edilmis ve güvenilir bulunmaktadir.

Daha fazla bilgi için (xavigeradloanfirm@yahoo.com): E-posta Iletisim.

Sr Gerad jude