2 Ekim 2008 Perşembe

Murat Belge

"...O dönemin bütün intelligentsia’sında vardı bu eğilim. Örneğin 1905’te Japonya’nın Rusya’yı yenmesi (ve aynı yıllarda Boer’ların uzun süre direnmesi) burada büyük heyecana yol açmıştı. Demek ki bu Avrupalılar, bu “düvel-i muazzama” dışından birileri, gelip onları yenebiliyor, muharebe meydanında onları dövebiliyordu –bir şeyleri yapmayı becerebildikleri ölçüde! Demek ki biz de bunları yapmayı becerirsek biz de dövebiliriz! ..."
Murat Belge

Tam Metin

Hiç yorum yok: