27 Ekim 2008 Pazartesi

Anayasso

Anayasso

Gara dağlar gar altında galanda
Ben gülmezem
Dil bilmezem
Şavatadan Hakkari’ye yol bilmezem
Gurban olam, çaresi ne, hoooyyy babooov

Bebek yaniir, Bebek hasda, Bebek ataş içinde
Ben fakiro
Ben hakiro
Dohdor, ilaç, çarşı bazar; tam takiro
Gurban olam, bu ne işdir, hoooyyy babooov?

Çonçiş ağliir, çonçiş öliir, geçüt vermiy zap suyi
Parasizo
Çaresizo
Ben halsizo, ben dilsizo, şeher uzah yolsizo
Bu ne haldir, bu ne işdir, hoooyyy babooov?

Gara dağda gar aldında ufağ ufağ mezerler
Yeddi ceset hetim hetim zap suyinde yüzerler
Hökümata arzeylesem azarlar
Ben ketumo
Ben hetimo
Ben ne biçim votandaşşam, hoooyyy babooov?

Şavata’dan angara’ya ses getmiir
Biz getmeğe guvvatımız heç yetmiir
Malımız yoh
Yolumuz yoh
Angara’ya ses verecek dilimiz yoh
Ganadımız,golumuz yoh
Bu ne biçim memlekettir, hoooyyy babooov?

Yerin yurdun adresesin bilmirem
Angara’da anayasso
Ellerinden öpiy hasso
Yap bize de iltimasso
Bu işin mümkini yoh mi, hoooyyy babooov?

Şemsi Belli

Hiç yorum yok: