4 Mayıs 2007 Cuma

Milliyetçilik mi Faşizmden çıkar Faşizm mi Milliyetçilikten?

Çoğunluğun hemfikir olduğu bir nokta vardır, o da faşizm ile milliyetçiliğin içi içe geçtiği , birbirinden ayırmanın zor olduğu gerçeğidir ki çok doğru bir tespittir. Milliyetçilik ile faşizm iç içe iki kavramdır ve aralarında bir kapsama ilişkisi vardır. Yumurta tavuk ikilemine düşürecek bir ilişki de değildir çok basittir. Milliyetçilik faşizmi kapsar. Milliyetçilik y'in çıkarını x'den üstün tutmaktır. Ve bu da yanında doğal olarak bir ayrışmayı getirir. Tanımlarken bile ayırdık. X ve y. Aynı ayrım daha keskin çizgilerle faşizm içinde de vardır. Hatta faşizm ileri gider ve x içindeki k ve s'yi de ayırır. Aymcılığın her türlüsü insanlık dışıdır diyerek ayrımcı milliyetçilik ve faşizmi boka batrdıktan sonra milliyetçiliğe bakış açıları kazandırmalıyız.
Milliyetiliğin her türlüsü kötü müdür, hiç düşünülmeye değmeyecek bir şey midir milliyetçilik? Pek tabiki düşünülmesi gerekiyor. Eğer altı oktan bir tanesi ise düşüülecek. Ve Mustafa Kemal bize milliyetçiliğin ne olduğunu anlamız için yeteri kadar temel bıraktı. Örneğin Birinci Meclis kararları yani Kurtuluş Savaşını veren meclisin kararlarından birinde Türk ulusunun Türk ve Kürt kavimlerinden oluştuğu belirtilmiştir, yine bu kararın ışığında yorumlanması gereken bir söz de "Ne Mutlu Türküm Diyene"dir *, Atatürk yine devrimler yapmış ve bu devrimleri ulaşmamız için çaba sarfettiği muasır medeniyetler seviyesi için yapmıştır ve bu yoldan sapmamız için de Türk öğün çalış güven mottosunu kafamıza kazımaya çalışmıştır. Sadece bu üç köşe taşı bile Atatürk milliyetçiliğini yorumlama şansı verir. Ki hali hazırda yorumlanmışı buradadır. Efendim şimdi Atatürk ilk meclis kararı ile Türk ulusu kavramının kapsayıcılığını, hangi asli unsurlardan meydana geldiğinin altını çok iyi çizmiş, başka bir anlayışa mahal vermeyecek şekilde. Yine bu çerçeve de kendini bizden hisseden herkesin esen olması için, refahının artması için bizden olmanın mutluluğuna deyinmiş; yine bunun için çalışmamız gerektiğini söylemiş ve bize gaz vermiş, çalış adam ol öğün demiş. Tabi bunları derken "Yurtta sulh cihanda sulh" de demiş ve kimsenin toprağında gözü olmadığını belirtmiştir. Atatürk milliyeçiliği milliyetçiliğin tüm dünya için yararlı olan tek yorumudur. Bu nedenle diğer milliyeçilik anlayışlarından farklıdır, faşizm ile uzaktan yakından alakası yoktur. birleştirici özelliği ile faşizmin ayrıştırıcılının tam karşısındadır.

Hiç yorum yok: