18 Kasım 2006 Cumartesi

Amerikan Kültürü

Olup olmadığı sürekli tartışılan bir konu, sonunda da olsa bile bir poh değildir denilerek işin içinden çıkılır zaten. Derler ki Amerikan Kültürü yoktur, 300 senelik geçmişi olan bir topluluğun ne kültürü olacak? Çok da doğru bir yaklaşım değildir bu. Zira bu amerikan dediğimiz adamlar yerden bitmediler, şu an bulundukları topraklara Avrupa’dan geldiler, gelirken de yanlarında kültürlerini de taşımışlardır heralde ya da Amerika kıtasına ayak bastıkları an “tabula rasa”ya dönüştüler. İkinci ihtimal işin fantezi kısmı olduğuna göre asıl ihtimalden devam edelim. Bu adamlar Amerikaya vardıkların uçsuz bucaksız bakir topraklarla karşılaştılar ve o toprakları her bir eski Avrupalı, çit ile çevirip sahiplendi, toprak o kadar boldu ki toprak talebi bir türlü arz edilmiş toprağı geçemiyordu. bu Amerika kıtasının yeni sahiplerinin kültürüne kattığı ilk şey idi: bireysellik. Bu bireysellik yanında liberal bir toplumu getirdi ve Avrupa kaynaklı Amerikan medeniyeti bu özgürlük ortamında gelişmeye başladı, bunların neticesinde teknik alanında da ilerlemeler çok hızlı sürüyordu, Amerikan İç Savaşı ilk denizaltının kullanıldığı savaş olmuştur, o yıllarda en çok icadın yapıldığı yer de Abd topraklarıdır. Hatta o yılların en büyük icatlarından biri olan kola hala dünyanın en çok duyulan kelimelerinden biridir. Böylece Amerikan medeniyeti teknik üzerine kurulu bir medeniyet halini almaya başladı. Böylece coğrafyasının da yardımı ile dünyanın geleceğine uzun yıllar yön verecek olan Amerikan medeniyeti gelişti. Bugün Amerikan kültürünü eleştirebilirsinz ve bu eleştiride birçok doğru noktaya da değinebilirsiniz. Mesela ben bir süre topraklarında da yaşadığım için çok yakından tanık olduğum “Amerikalıların aptal olması”nı öne sürebilirim, gerçekten de öyle bir medeniyet ki bireyleri moronlardan oluşuyor, ama biz yine de coca-cola içiyoruz, nike giyiyoruz. Amerikan kültürünün bizim kültürümüz kadar çeşitlilik ve zenginlik göstermediği doğrudur ama bu onların bir kültürü ve bir medeniyeti olmadığını göstermez.

Hiç yorum yok: