8 Ocak 2007 Pazartesi

Sabih Kanadoğlu'nun 367 İddiası

Hukukun siyasete alet edilmesidir; şöyle ki:
Efendim kanun* hükümlerini yorumlarken sadece lafzına ya da amacına bakılmaz, aynı zamanda kanunun genel ruhuna da bakılır. Şimdi kanunun geneline bakmadan yorum yapmaya kalkarsak deriz ki karar yeter sayısı olmadan toplanmanın anlamı yok, bu sebeple de böyle bir yorumla karar yeter sayısı olmadan toplantı yapılamaz denilebilir ama yanlış olur.
Her şeyden önce sonraki turların neden konulduğuna bakmak lazım: ilk turlarda seçim yapılamazsa seçim kolaylaşsın diye. biraz açalım:
Meclis içtüzüğüne göre 3 tur oylamadan itibaren karar yeter sayısı salt çoğunluğa iniyor, yani toplantı yeter sayısının altına iniyor. Bu ne demektir, ilk 2 tur yapıldıktan sonra 3'te 2 çoğunluk sağlanamazsa 3 turu yap demek. Olay o kadar açık ki.
Kaldı ki anayasanın ve içtüzüğün amacı da cumhurbaşkanın kolayca seçilmesi, yoksa her turda nitelikli çoğunluk da arayabilirdi ama seçimi kolaylaştırmak, hatta mümkün hale getirmek için aramıyor; kaldı ki ilk bu ülkede cumhurbaşkanı seçilemedeği için bir darbe yaşadı ve hemen ardından cumhurbaşkanı seçimini kolaylaştırdı, yoksa yabi ki biz de isteriz tam mutabakatla seçilmiş cumhurbaşkanı ama ingilizlerin dediği gibi demokrasinin yanında yönetebilme kabiliyeti de önemlidir. Sabin Kanadoğlu bunu da gözden kaçırmış ya da uzak tutmuş.

Olayı somut olaya indirgeyelim ki daha rahat anlaşılsın:
Anayasa çoğunluğa 276 oy ile cumhurbaşkanı seçme hakkı veriyor ama bunu eğer 3'te 2'yi bulamazsan yap diyor. Fakat senin oyun 354, yani anayasaya göre cumhurbaşkanı seçebilirsin ama ilk tur için karar yeter sayısına sahip değilsin. Eğer bunu karar yeter sayısı olmadığı için toplantı da yapılamaz şeklinde yorumlarsan:
1) Normlar hiyerarşisininden habersizsin demektir. Yani hiçbir kanun hükmü, tüzük, içtüzük, yönetmelik... bir üsttekine aykırı olamaz. en üst norm da anayasa olduğuna göre hiçbiri anayasaya aykırı olamaz.
2) Azınlığa, çoğunluğu tahakküm altına alma fırsatı vermiş olursun.
Adamlar oylamaya katılıp red oyu verseler sonraki tura geçilecek ama katılmadılar diye geçilemeyecek. Olmaz böyle adaletsizlik.

Rte'nin cumhurun başı olmasını ben de istemiyorum, o da istemiyor, şu da... ama bunu engellemek için hukuku kullanmak, hele bir de bunu yapanın bir hukuçu olması çok yazık. Rte'yi gün geçtikçe daha da mazlumlaşacak onlar böyle yaptıkça.

Yok Ettiğimiz Hukuk Birgün Lazım Olabilir.

Hiç yorum yok: