30 Ocak 2006 Pazartesi

İstiklal Mahkemeleri

Devrim adından da anlaşılacağı gibi devrimdir ve demokratik amaçlar taşısa bile demokratik bir şekilde gerçekleşmez,  kan akacağı kesindir; zira kansız devrim olmaz.

İstiklal Mahkemeleri de Kemalist Devrimin kendini devam ettirebilmesi için bir gereklilikti. Demokratik miydi? Değildi; mahkeme bağımsız mıydı? Değildi. Hatta İstiklal Mahkemeleri bugün ki anlamda mahkeme bile değildi. Ancak hatırlatmak gerekiyor zaman devrimin ilk yılları, ortam gericilerin en yoğun biçimde cumhuriyeti yıkmak için uğraştıkları bir ortam. Olması gereken oldu ve İstiklal Mahkemeleri kuruldu, eğer kurulmasalardı bugün çok büyük bir ihtimalle ne Türk olduğumuzdan haberimiz olacaktı ne de demokrasiden. Şeriatla yönetilen Arap ülkeleri veya İran gibi olacaktık.

İstiklal Mahkemelerini değerlendirirken mahkemenin işleyişine ve şekline takılmaktan çok mahkemenin koruduklarına bakmak lazım. Evet o mahkemeler bağımsız değildi ve evet demokratik ve hatta ve hatta bazen adil de değildi; ancak o mahkemeler sayesinde bugün ülkede iyi kötü bir demokrasi var, laiklik var, ne kadar aksasa da yabana atılmayacak bir hukuk sistemimiz var. İstiklal Mahkemeleri devrime ve modern Türkiye'ye kattıkları yönünden değerlendirilmeli.

Hiç yorum yok: