18 Ocak 2006 Çarşamba

Devletin Oluşumu

Siyasi bakımdan örgütlenmiş bir topluluk olduğu kadar, belli bir nüfusa ve toprak parçası üzerinde kontrol iradesine sahip siyasal kurum anlamına gelen devlet, yurttaşların bireysel ve ortaklaşa haklarını korunması ihtiyacından doğmuştur. tarihsel süreç içerisinde bu sözleşme birden olmamıştır ve sınıflar arasında bir uzlaşmayla olmuştur; ama bu uzlaşma hiç bir zaman tam sağlanamıdığından, bu günde devletler hala nihai şekil ve amaçlarına ulaşamamışlardır. Devletin ilk oluşumunda yani devlet öncesi ilkel kominal toplumlar zamanında üreten, tarımcı, yerleşik kabilelerde tüketen, savaşçı, göçebe kabileler zamanında sözleşme oluşmaya başladı. Göçebe kabileler, yerleşik kabileler üzerine yaptıkları akınlardan elde ettikleriyle, yerleşik kabileler ise tarımsal üretimden elde ettikleriyle geçiniyorlardı. Tarihsel süreç içerisinde göçebe kabilelerin yaptığı akınlar yüzünden yerleşik kabilelerin sayısı, nüfusu ve dolayısıyla üretimleri azaldı. böylece eskiden yağmaladıkları köyleri yok eden ve insanları öldüren savaşçı kabileler sadece yağma ile yetinmeye başladılar. bu yağma zamanla periyodik bir hale dönüşüp bugünkü verginin ilk örneğini oluşturdu. yani tarımcı kabile savaşçı kabileye kendine saldırmaması için haraç ödemeye başladı. tarımcı kabilenin bu fonksiyonuna devam edebilmesi için yaşaması ve tarıma devam etmesine yetecek kadar ürün gerekiyordu. ama bir tarımcı kabileye birden çok göçebe kabile dadanınca yine tarımcı kabilelerin üretimi azaldı bu yüzden sistem devrilmeye devam etti. bu süreçte savaşçı kabileler ile tarımcı kabileler arasında anlaşmalar yapılmaya başlandı. savaşçı kabileler anlaştıkları tarımcı kabileleri korumaya başladılar. bu şekilde zamanla köylere yerleştiler. köyde konaklamaları nedeniyle yağmacı kabileler de yerleşik hale geldi. yerleşik hale gelen savaşçı kabileler süreç içinde askeri sınıfı oluşturmaya başladı. şiddet uygulama yetkisini kendi tekelinde toplayan savaşçı kabileler köyün yönetimini de o güne kadar köyü yöneten rahiplerden baskı yolu ile aldılar ve iktidarı için gerekli olan kurumları zamanla oluşturdular. böylece ilk devletler doğdu. bunlar askeri diktadörlüklerdi."

Şeklinde bir tanım yapmıştım 2 sene önce ama bu fikir artı değer teorine ve üretimi çok olanın kazanacağı gerçeğine aykırı idi. Bir yerlerde bu tip bir yazı gören okumasın saçmalıktır diyip geçsin. Ben doğrusunu yakında yazarım. Jared Diamond çok fena bir adammış.

1 yorum:

Su Kaynak dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından silindi.